Bloggnorge.com // Nei til massedeponi ved Hestsjøen!
Start blogg

Kategori: Ukategorisert

Fylkesmannen leverer innsigelse, Statens Veivesen svært kritiske

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Monday 13. February , 2017 kl. 08:38
  1. FYLKESMANNEN har levert innsigelse på Hestsjødeponiet, dette er gode nyheter da dette vil kunne stoppe deponiet om ikke politikerne gjør det.Her er hele brevet og konklusjonen:
    Fylkesmannen innsigelse deponi Hestsjøen_6 feb 17

” Med bakgrunn i at Leinstrandkorridorens økologiske funksjon er på et kritisk nivå, kan ikke Fylkesmannen akseptere etablering av massedeponi på Skjefstad Vestre. Fylkesmannen har av hensyn til naturmangfoldet, samt vurderinger opp mot allerede regulerte deponiområder, følgende innsigelse:

3. Med bakgrunn i naturmangfoldloven § 4 om forvaltningsmål for økosystem og rundskriv T-2/16, og med henvisning til kommuneplanens arealdel og IKAP har Fylkesmannen innsigelse til planen.

Punkt 3 innebærer dermed innsigelse til hele reguleringsplanen.”

2. Statens Veivesen er også sterkt kritiske til deponiet, de har sendt inn to brev:

A. Ett som representant for eier av Ringvålveien, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, les det her:
Statens Veivesen som veieier Fylkeskommunen om deponi Hestsjøen_31 jan 17

B. Og ett som statlig myndighet til Fylkesmannen, vi legger det ut her når vi får innsyn i det:
3. Fylkesmannen har også sendt et samordnet brev som samordner for statlige uttalelser, vi legger det ut når vi får innsyn i det:
God lesning :-)

Annonser

Adressa nekter oss å svare Ola Borten Moe

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Wednesday 16. November , 2016 kl. 18:48

Adressa har i 1,5 uke nektet oss å svare på innlegget fra Ola Borten Moe 3/11-16.

Les hele saken her:

Her finner du innlegget som vår leder Snorre Vikdal har skrevet og som Adressa nekter å trykke:
manipulert-bilde-og-mer-feilinformasjon-om-hestsjoen

Her er innlegget fra Ola Borten Moe fra Adressa 3/11-16.
inlegg-fra-obm-hestsjoen_adressa-3-nov-16

Annonser

Rådmannen sier for 8. gang NEI til Hestsjødeponi!

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Thursday 29. September , 2016 kl. 19:03

Tirsdag 4. oktober kl 09.00 skal Hestsjødeponiet opp igjen, for 8. gang sier Rådmannen NEI til deponiet.

Største grunneier for deponiet er Senterpartiets 1. nestleder Ola Borten Moe. For 8. gang (!) mener Rådmannen at deponiet må stoppes. NÅ MÅ AP, HØYRE, FRP OG SP SNU, Naturmangfoldsloven og Grunnlovens § 112 må følges!

Les hele saken på Facebook:
https://www.facebook.com/hestsjoen/photos/a.1403757383259165.1073741828.1401986640102906/1597013937266841/?type=3&theater

Her ligger saksframlegget fra Rådmannen:
saksframlegg-radmannen-deponi-hestsjoen_bygningsradet-4-okt-16 

Her finner du saken:

PS 0190/16 Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen -saksframlegg til førstegangsbehandling

Og link til den: http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3371857

Rådmannen viser til:
1. ” Tiltaket vil gi økt tungtrafikk på Ringvålvegen, og både deponiet og trafikken vil genere støy og støv. For brukerne av friluftsområdet ved Hestsjøen og fritidseiendommene nord for planområdet vil 20 års anleggsdrift ikke oppleves som midlertidig.”
2. At viltkorridoren med nasjonal verdi A, der deponiet ligger,
” Vil befinne seg i en svært sårbar situasjon over lang tid, noe som vil kunne ha ringvirkninger på naturmangfoldet i Bymarka (isolering og tap av naturmangfold over tid). “
3. Vi har nok deponier i Trondheim og nabokommune med eksisterende deponier og fem nylig vedtatte eller snart ferdig vedtatte i Trondheim. Trondheimsregionen slo i 2015 fast at vi har nok deponier for 12-18 år framover, og flere nye har blitt vedtatt i etterkant.
4. Rådmannen viser også sjokkerende nok at konsekvensutredningen på naturmiljø mangler essensiell informasjon:
¨” Når konsekvensutredningen konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, så medfører ikke dette riktighet. Konklusjonen om at området i dag har liten verdi for vilt, strider mot all kjent kunnskap.”
5. Utbyggerne prøver også å få fjernet det vedtatte kravet til at ny gang- og sykkelvei skal være på plass FØR drift av et evnt deponi. Nå skal gang- og sykkelvei plutselig komme etter 5 års drift!

 

Annonser

NY VILTOVERGANG VIL FORBEDRE LEINSTRANDKORRIDOREN

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Tuesday 15. March , 2016 kl. 13:39

Les mer om saken her:
https://www.facebook.com/hestsjoen/posts/1500490210252548?comment_id=1527745894193646&notif_t=feed_comment

Her ligger framlegget til Rådmannen i saken der det står om viltovergangen på side 8:
Framlegg viltovergang E6 sør_12 des 13 Bystyret

Og her er vedtaket i saken:
Vedtak E6 sør inkl viltovergang_Bystyret 12 des 13

Grønn strek- Økologiske korridorer må få bedre vern

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Wednesday 27. January , 2016 kl. 20:30

Les hele forslaget til Grønn strek, kommuneplanmelding om byutvikling her her:
Forslag Rådmannen grønn strek_des 15.litenPDF

Det står om de økologiske korridorene på side 22- 24, 33, 35-37.

Viktigheten av de økologiske korridorene, og spesielt Leinstrand-korridoren, for naturmangfoldet i Bymarka og Leinstrandmarka er stort, uten de kan dyre-, fugle-, og plantearter bli preget av innavl og forsvinne på lang sikt. De økologiske korridorene er derfor svært viktige naturområder og viktig for å hindre tap av naturmangfold i Trondheim kommune.

Det er to økologiske korridorer til Bymarka. Det er Leinstrand-korridoren og Leirelv-korridoren. Etter vedtak i bystyret i februar 2015 vil det bygges eneboliger og rekkehus i Leirelvkorridoren på tross av at Rådmannen mente utbyggingen var uforenelig med opprettholdelse av viltkorridoren i Leirelva. Dette vil gjøre at Leinstrand-korridoren nå mest sannsynlig er den eneste fungerende viltkorridor i Trondheim.

Forslaget til Rådmannen er ikke et vern av de økologiske korridorene, men en bedre beskyttelse av de for å forhindre svekkelse av de økologiske funksjoner, som det står på side 37:

”  Økologiske korridorer fungerer som viktige  leve- og spredningsområder for planter og dyr. Innenfor bestemmelsesområde økologiske korridorer tillates det ikke tiltak som forringer de økologiske funksjonene.”

Et annet viktig poeng er at det juridiske vernet ikke er så sterkt nå gjennom meldingen, s. 35:

”  Kommuneplanmelding for byutvikling kan ikke nedfelle juridiske bestemmelser for vern av verken jordbruksareal eller viltkorridorer. Forslag til bestemmelser tilknyttet områdene må derfor implementeres i neste rullering av kommuneplanens arealdel.”

Og her kan du lese Rådmannens saksframlegg:
Grønn strek_Saksframlegg fra Rådmannen des 2015

Fylkesmannen sier også nei til Dålån

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Monday 5. October , 2015 kl. 17:35

Fylkesmannen prøver på nytt å stoppe et deponi på Dålån ved Hestsjøen.

Les hele uttalelsen her:
Fylkesmannen 17 sept 15_Uttalelse til varsel om oppstart – reguleringsplan for Dålan massedeponi – Trondheim 158 1

Her er tidligere sak om aksjonens fraråding av deponiet:

https://www.facebook.com/hestsjoen/photos/a.1403757383259165.1073741828.1401986640102906/1481172765517626/?type=3&theater

Fylkesmannen sier også NEI

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Thursday 19. March , 2015 kl. 06:45

Les hele saken her: https://www.facebook.com/hestsjoen/posts/1418105321824371

* Her ligger Fylkesmannens uttalelse:
Uttalelse FMST- tilleggshøring interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP 2

* Her er Rådmannen i Trondheim sitt 6. NEI til massedeponi ved Hestsjøen:

TRH_saksframlegg

* Her er Fylkesutvalgets vedtak:
Møteprotokoll massedeponi Fylkes Utvalget

* Her er Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesrådmannen Sør-Trøndelag_innstilling til Fylkesutvalget 10 mars 15

* Her er Trondheimsregionens innstilling:
150213_høringsutkast-tilleggshøring-Massedeponi (2)

NVE sitt NEI:
” Vi har valgt å ikke uttale oss til områdene som frarådes, da vi forutsetter at disse ikke tas med videre i
planleggingen. ”
” Etablering av nye områder ut over disse er på bakgrunn av ovennevnte lite ønskelig og vil kunne være grunnlag for
innsigelse fra vår side.”
NVE__201301605-9Kommentar til begrenset tilleggshøring Massedeponi IKAP-2

* Naturvernforbundets NEI:
Naturvernforbundet_uttalelse_Hestsjøen_20150316_m_vedlegg

 

* Trondheim Omland Fiskeadministrasjons (TOFA) NEI:
Hestsjøen, deponi. Høringsuttalelse, endelig. (2)_TOFA
* Forum for Natur og Friluftsliv sitt NEI:

Uttalelse massedeponi FNF
* Trondheim Jeger og Fiskeforenings (TJFF) NEI:
Uttalelse_TJFF

Her ligger vedleggene til Trondheimsregionens innstilling:

Massedeponi


 

Ola Borten Moes Hestsjødeponi_Rune Olsø venn fra AP meldte seg IKKE inhabil og sjekket IKKE sin habilitet !!

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Wednesday 18. March , 2015 kl. 07:19

Her er svaret fra Bystyresekretariatet:
AP Rune Olsø_ikke meldt seg inhabil Bystyremøtet_ eller bedt om habilitetsvurdering i forhold til Ola Borten Moe_ og deponiet Skjefstad Vestre og Benberg

 

Her er en presisering fra i morges fra Bystyresekretariatet om at Olsø selv er ansvarlig for å sjekke sin habilitet:
Olsø, eget ansvar for å sjekke egen habilitet

Les hele saken her: https://www.facebook.com/hestsjoen/photos/a.1403757383259165.1073741828.1401986640102906/1417600611874842/?type=1&theater

Les hele avsnittet fra Pløyboy, om Rune Olsø og Ola Borten Moe:
Olsø i Pløyboy_Ola Borten Moe_0001

Her er protokoll fra Bystyremøtet som dokumenterer at Rune Olsø deltok i behandlingen av massedeponisaken til Ola Borten Moe: Vedlegg 12_Full Protokoll Bystyret Hestsjøen_25 sept 14

Massedeponisaken er sak:  Sak PS 133/14 Massedeponi i Trondheimsregionen – Høringsuttalelse
Der Arbeiderpartiet med flere partier foreslo og stemte mot Rådmannen og for at grunneier Ola Borten Moe sitt massedeponi skulle få gå videre til vurdering i IKAP-2. Deponiet til Ola Borten heter Skjefstad Vestre og Benberg og innstillingen som står her er fra Byutviklingskomiteen der de samme partier overprøvde Rådmannen som ikke ønsket deponiet vurdert. Framlegget til Rådmannen i Byutviklingskomiteen ser man her:
Vedlegg 7_Massedeponi framlegg_byutviklingskomiteen sept 14

Video fra møtet bekrefter også dette: http://video.trondheim.kommune.no/bruker/Default.aspx?sid=3382&movieID=68&cid=1

Boka Pløyboy kan for eksempel kjøpes her:
http://www.norli.no/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10651&partNumber=9788241908859

AP HADDE BEFARING OG MØTE MED GRUNNEIER I KRITISK FASE, HØYRE VIL IKKE SVARE PÅ DET. MASSIV UKULTUR PÅ RÅDHUSET?

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Tuesday 17. March , 2015 kl. 05:16

Se hele saken her: https://www.facebook.com/hestsjoen/posts/1417234398578130

Diskusjonen mellom meg og KRF/SV i fjor høst, samt svar fra Ola Borten Moe, som igjen svares av Anne Hokstad, nestleder i aksjonstyret : Hestsjødebatt sept_okt 14


Spørsmål til Trondheim AP 16 mars 15

Her er spørsmålene vi ga til Bystyregruppen i AP 16/3 kl 10.15:
Spørsmål AP 16 mars-15_anonymisert

E-postsvar fra AP i etterkant:

Svar fra AP kl 12:10:
AP 16 mars 12.10_ Svar på spørsmål_gitt til Waage

Våre svar til AP, de er ubesvart fra AP
Våre svar til AP kl 12.33, 19.00 og 19.01:
Svar AP 12.33_19.00_19.01_16 mars 2015

Spørsmål til Trondheim Høyre 16/3-15

Spørsmål Høyre 16 mars 15_anonymisert

Svar fra Høyre 17 mars 2015

Til aksjonsgruppen mot massedeponi Skjefstad Vestre Benberg -2- 17 mars 15

FYLKESRÅDMANNEN SIER OGSÅ NEI TIL HESTSJØDEPONI !!

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser Thursday 5. March , 2015 kl. 18:42

Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag sier i likhet med Rådmannen i Trondheim nei til å ha massedeponi ved Hestsjøen :-)  Dermed følger de begge Trondheimsregionens innstilling.  Nå må politikerne gjøre det samme!

Les hele innstillingen her: Fylkesrådmannen Sør-Trøndelag_innstilling til Fylkesutvalget 10 mars 15
Her er vedleggene: Vedlegg_ Massedeponi Trondheimsregionen_ følgebrev og utredninger.pdf (2)

Saken skal opp i Fylkesutvalget på førstkommende tirsdag 12/3.

FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON:
Fylkesrådmannen støtter vurderingene i høringsmaterialet.
Tilsammen gir dette et godt og stort tilbud av deponiområder i regionen.
Slik er det ikke nødvendig å legge opp til nye inngrep i Leinstrandkorridoren
eller i andre områder med høyt konfliktnivå.

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.