Bloggnorge.com // Nei til massedeponi ved Hestsjøen!
Start blogg

Grønn strek- Økologiske korridorer må få bedre vern

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Skrevet Wednesday 27. January , 2016 kl. 20:30

Les hele forslaget til Grønn strek, kommuneplanmelding om byutvikling her her:
Forslag Rådmannen grønn strek_des 15.litenPDF

Det står om de økologiske korridorene på side 22- 24, 33, 35-37.

Viktigheten av de økologiske korridorene, og spesielt Leinstrand-korridoren, for naturmangfoldet i Bymarka og Leinstrandmarka er stort, uten de kan dyre-, fugle-, og plantearter bli preget av innavl og forsvinne på lang sikt. De økologiske korridorene er derfor svært viktige naturområder og viktig for å hindre tap av naturmangfold i Trondheim kommune.

Det er to økologiske korridorer til Bymarka. Det er Leinstrand-korridoren og Leirelv-korridoren. Etter vedtak i bystyret i februar 2015 vil det bygges eneboliger og rekkehus i Leirelvkorridoren på tross av at Rådmannen mente utbyggingen var uforenelig med opprettholdelse av viltkorridoren i Leirelva. Dette vil gjøre at Leinstrand-korridoren nå mest sannsynlig er den eneste fungerende viltkorridor i Trondheim.

Forslaget til Rådmannen er ikke et vern av de økologiske korridorene, men en bedre beskyttelse av de for å forhindre svekkelse av de økologiske funksjoner, som det står på side 37:

”  Økologiske korridorer fungerer som viktige  leve- og spredningsområder for planter og dyr. Innenfor bestemmelsesområde økologiske korridorer tillates det ikke tiltak som forringer de økologiske funksjonene.”

Et annet viktig poeng er at det juridiske vernet ikke er så sterkt nå gjennom meldingen, s. 35:

”  Kommuneplanmelding for byutvikling kan ikke nedfelle juridiske bestemmelser for vern av verken jordbruksareal eller viltkorridorer. Forslag til bestemmelser tilknyttet områdene må derfor implementeres i neste rullering av kommuneplanens arealdel.”

Og her kan du lese Rådmannens saksframlegg:
Grønn strek_Saksframlegg fra Rådmannen des 2015

Annonser

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.